#1 2012-05-31 20:49:14

Suchy
Abstynent
Data rejestracji: 2006-09-03
Liczba postów: 3,171
WWW

Szkodliwy wpływ alkoholu na mózg

Szkodliwy wpływ alkoholu na mózg

http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/51-alkohol-i-nauka/915-szkodliwy-wplyw-alkoholu-na-mozg.html

Picie dużych ilości alkoholu przez długi czas grozi m poważnych i trwałych zmian w mózgu. Uszkodzenie może powstać bezpośrednio pod wpływem alkoholu na mózg lub może być spowodowane pośrednio w wyniku ogólnie słabego zdrowia lub ciężkiej choroby wątroby.
Na przykład deficyt tiaminy występuje powszechnie u osób uzależnionych od alkoholu i wynika z ogólnie słabego odżywienia organizmu. Tiamina, znana również jako witamina B1, jest istotnym składnikiem odżywczym, którego potrzebują wszystkie tkanki, nie wyłączając mózgu. Znajduje się ona w takich produktach spożywczych jak mięso i drób, pełne ziarna zbóż, orzechy, fasola, groszek i ziarna soi. Wiele produktów spożywczych w Stanach Zjednoczonych jest powszechnie wzbogacanych tiaminą, np. pieczywo i płatki śniadaniowe. Dzięki temu większość Amerykanów spożywa regularnie wystarczające jej ilości, czyli 2 mg dziennie. Zalecana dzienna racja wynosi 1,2 mg dla mężczyzn i 1,1 mg dla kobiet [14].

Zespół Wernickego-Korsakowa

Do 80% alkoholików cierpi jednak na niedobór tiaminy [15], a u niektórych z nich rozwijają się poważne zaburzenia mózgu, takie jak zespół Wernickego-Korsakowa [16]. Zespół ten składa się z dwóch osobnych syndromów: krótkotrwałego i ostrego stanu, nazywanego encefalopatią Wernickego, i długotrwałego, wyniszczającego stanu, nazywanego psychozą Korsakowa.
Symptomy encefalopatii Wernickego obejmują splątanie umysłowe, paraliż nerwów odpowiedzialnych za poruszanie oczami (tzn. zakłócenia okoruchowe) i trudności w koordynacji mięśni. Pacjenci z encefalopatią Wernickego mogą być np. zbyt splątani, żeby znaleźć wyjście z pokoju, lub mogą nawet nie być w stanie chodzić. U wielu pacjentów z encefalopatią Wernickego nie występują jednak wszystkie te trzy symptomy. Klinicyści pracujący z alkoholikami muszą więc zdawać sobie sprawę, że pacjent może mieć to zaburzenie, nawet jeśli przejawia tylko jeden lub dwa spośród symptomów. Z badań wykonanych pośmiertnie wynika, że wiele przypadków niedoboru tiaminy - związanych z encefalopatią - nie zostało zdiagnozowanych za życia pacjentów, gdyż nie mieli oni lub nie rozpoznano u nich wszystkich klasycznych symptomów.
U około 80--90% alkoholików z encefalopatią Wernickego powstaje też psychoza Korsakowa, chroniczny i wyniszczający syndrom, charakteryzujący uporczywymi problemami z uczeniem się i pamięcią. Pacjenci z psychozą Korsakowa są zapominalscy i szybko się frustrują, mają problemy z chodzeniem i koordynacją [17]. Chociaż mają oni problemy z przypominaniem sobie starych informacji (tzn. niepamięć wsteczna), to najbardziej rzuca się w oczy ich trudność z zapamiętaniem nowych informacji (tzn. niepamięć następcza). Na przykład pacjenci ci mogą szczegółowo opisywać jakieś zdarzenie życia, a godzinę później już nie pamiętają tej rozmowy.

Leczenie. Móżdżek, obszar w mózgu odpowiedzialny za koordynację ruchu i może nawet za niektóre formy uczenia się, zdaje się szczególnie wrażliwy na niedobór tiaminy i jest rejonem mózgu najczęściej uszkadzanym w wyniku chronicznego spożywania alkoholu. Podawanie tiaminy poprawia funkcjonowanie mózgu, zwłaszcza u pacjentów we wczesnym stadium zespołu Wernickego-Korsakowa. Gdy dochodzi do cięższego uszkodzenia mózgu, opieka nie polega już na leczeniu, ale na dostarczaniu pacjentowi i jego rodzinie wsparcia [18]. Może go potrzebować aż 25% pacjentów cierpiących na trwałe uszkodzenie mózgu i wykazujących istotną utratę zdolności poznawczych [19].
Według naukowców zmiany genetyczne mogłyby pomóc wyjaśniać, dlaczego tylko u niektórych alkoholików z niedoborem tiaminy rozwija się tak ciężki stan jak zespół Wernickego-Korsakowa. Konieczne są jednak dodatkowe badania, które pozwoliłyby wytłumaczyć, w jaki sposób zmiany genetyczne powodują, że niektórzy ludzie są bardziej niż inni podatni na powstanie zespołu Wernickego-Korsakowa.

Choroba wątroby

Większość ludzi zdaje sobie sprawę, że intensywne, długotrwałe picie może uszkodzić wątrobę, narząd odpowiedzialny za rozkładanie alkoholu na bezpieczne produkty i oczyszczanie z niego organizmu. Ale mogą nie być oni świadomi, że przedłużona dysfunkcja, taka jak marskość wątroby wynikająca z nadmiernego spożywania alkoholu, może uszkodzić też mózg, prowadząc do poważnego i potencjalnie śmiertelnego zaburzenia, nazywanego encefalopatią wątrobową [20].
Encefalopatia wątrobowa może powodować zmiany we wzorcach snu, nastroju i osobowości, psychiatryczne stany takie jak lęk i depresja, poważne skutki w funkcjonowaniu poznawczym, np. skrócony czas uwagi, problemy z koordynacją jak drżenie lub trzepotanie rąk (tzw. asterixis). W najpoważniejszych przypadkach pacjenci zapadają w śpiączkę (śpiączkę wątrobową), która może kończyć się śmiercią.
Dzięki nowym technikom obrazowania naukowcy mogą badać specyficzne obszary mózgu u pacjentów z encefalopatią wątrobową, dzięki czemu lepiej rozumieją, jak rozwija się ta choroba. Badania te potwierdziły, że w jej powstaniu biorą udział co najmniej dwie toksyczne substancje: amoniak i mangan. W wyniku uszkodzenia przez alkohol komórek wątroby duże ilości tych szkodliwych produktów dostają się do mózgu i niszczą jego komórki.

Leczenie. W profilaktyce lub leczeniu encefalopatii wątrobowej lekarze uciekają się zwykle do następujących strategii:
- Leczenie obniżające stężenie amoniaku we krwi, np. podawanie L-ornityny L-aspartatu.
- Stosowanie sztucznej wątroby lub urządzeń wspomagających wątrobę, które oczyszczają krew pacjenta ze szkodliwych toksyn. W pierwszych badaniach klinicznych u pacjentów używających tych urządzeń wykrywano mniej amoniaku krążącego we krwi, a encefalopatia stawała się łagodniejsza [21].
- Transplantacja wątroby, często stosowana u pacjentów alkoholowych z ciężkim, chronicznym uszkodzeniem wątroby (w końcowej fazie). Ogólnie rzecz biorąc, implantacja nowej wątroby skutkuje u tych pacjentów istotnym polepszeniem funkcji poznawczych [22] oraz obniżeniem poziomu amoniaku i manganu [23].

Alkohol i rozwijający się mózg

Picie w czasie ciąży może powodować w rozwijającym się mózgu wiele zmian dotyczących funkcjonowania fizycznego, behawioralnego oraz związanych z uczeniem się, z czego najpoważniejszy jest zespół symptomów nazywany alkoholowym zespołem płodowym (ang. fetal alcohol syndrome - FAS). Dzieci z FAS mają odmienne rysy twarz (zob. rycina) i są znacząco mniejsze niż przeciętnie. W ich mózgach znajduje się mniej zwojów (tzw. mikrocefalia), mniej komórek mózgowych (tzn. neuronów) lub mniej neuronów zdolnych do prawidłowego funkcjonowania, co powoduje długotrwałe trudności w uczeniu się i zachowaniu.

Leczenie. Naukowcy prowadzą badania nad stosowaniem leków i złożonego treningu motorycznego do zapobiegania alkoholowym uszkodzeniom mózgu oraz przy ich odwracaniu u osób narażonych na działanie alkoholu w okresie prenatalnym [24]. Klintsova i in. [25] uczyli dorosłe szczury złożonych umiejętności motorycznych za pomocą treningu z przeszkodami, co doprowadziło do reorganizacji mózgów (móżdżka) zwierząt i umożliwiło przezwyciężenie skutków prenatalnego kontaktu z alkoholem. Odkrycia te mają ważne implikacje terapeutyczne i pozwalają przypuszczać, że pełny rehabilitacyjny trening motoryczny może poprawiać ruchowe funkcjonowanie dzieci, a być może nawet dorosłych z FAS.
Naukowcy szukają także możliwości stworzenia leków, które by pomogły złagodzić lub zapobiec uszkodzeniom mózgu, wiążącym się z FAS. Badania na zwierzętach przyniosły wyniki zachęcające do leczenia antyoksydantami i witaminą E. Na podstawie badań na zwierzętach obiecujące wydają się też inne terapie profilaktyczne, takie jak leczenie 1-oktanolem, który sam jest nazywany ironicznie alkoholem. Leczenie za pomocą 1-oktanolu istotnie złagodziło wpływ alkoholu u rozwijających się embrionów myszy [26]. Okazało się, że dwie molekuły związane z normalnym rozwojem (NAP i SAL) chronią komórki nerwowe przed różnymi toksynami w bardzo podobny sposób jak czyni to oktanol [27]. Prowadzi się również badania nad substancją (MK-801) blokującą działanie związku chemicznego (glutamatu), który odgrywa podstawową rolę w odstawieniu alkoholu. W jednym z nich MK-801 spowodował poprawę zdolności uczenia się, wywołaną wczesnym pourodzeniowym wystawieniem na działanie alkoholu [28].
Mimo że preparaty te działają w przypadku zwierząt, cytowane tu pozytywne wyniki mogą, ale nie muszą przekładać się na ludzi. Abstynencja w czasie ciąży jest więc nadal najlepszym sposobem profilaktyki, a FAS pozostaje dziś w Stanach Zjednoczonych najważniejszym defektem urodzeniowym, któremu można zapobiegać.

Wzrost nowych komórek mózgowych

Przez dziesięciolecia naukowcy byli przekonani, że liczba komórek nerwowych w mózgu osoby dorosłej ustala się we wczesnym okresie życia. Skoro nie było możliwości wytworzenia nowych neuronów, to w przypadku uszkodzenia mózgu najlepszym sposobem leczenia wydawało się wzmacnianie już istniejących neuronów. Jednak w latach 60. badacze odkryli, że tak naprawdę w dorosłości generowane są nowe neurony - proces ten nazwano neurogenezą [29]. Początek dają im komórki pnia, które mogą się dzielić bez ograniczeń, odnawiać się i zapoczątkowywać wzrost różnych rodzajów komórek. Dzięki odkryciu komórek pnia mózgu i neurogenzy dorosłych naukowcy zaczęli w nowy sposób patrzeć na problem alkoholowych zmian w mózgu. Być może pomoże im to lepiej zrozumieć, jak najlepiej podchodzić do alkoholizmu i jak go leczyć [30].
Badania na zwierzętach na przykład pokazują, że duże dawki alkoholu powodują zahamowanie wzrostu nowych komórek mózgowych, a zdaniem naukowców brak ten powoduje długotrwałe deficyty w kluczowych obszarach mózgu (np. w strukturze i funkcjach hipokampa) [31, 32]. Zrozumienie tego, jak alkohol wchodzi w interakcje z komórkami pnia mózgu i co dzieje się z tymi komórkami u alkoholików, jest pierwszym krokiem do ustalenia, czy wchodzi w grę terapia z użyciem komórek pnia [33].

Podsumowanie

Nie wszyscy alkoholicy są tacy sami. Różnią się oni stopniem uszkodzeń i źródłem choroby. Dlatego badacze nie znaleźli rozstrzygających świadectw na rzecz tego, że jakaś zmienna sama jest odpowiedzialna za deficyty w mózgu wykrywane u alkoholików. Przedmiotem aktywnych poszukiwań wciąż pozostaje przyczyna różnic między alkoholikami w podatności na uszkodzenia mózgu.
Dobrą nowiną jest to, że u większości alkoholików z uszkodzeniem funkcji poznawczych w ciągu roku abstynencji następuje przynajmniej pewna poprawa struktury mózgu i funkcjonowania. Niektórym osobom zabiera to jednak o wiele więcej czasu [35--37]. Klinicyści powinni więc brać pod uwagę różne metody leczenia, aby pomóc ludziom przestać pić, odkryć związane z alkoholem uszkodzenia mózgu i dostosować leczenie do indywidualnych pacjentów.
W rozwoju metod terapii ważną rolę będzie odgrywała zaawansowana technologia. Techniki obrazowania mózgu mogą być używane przez klinicystów do monitorowania przebiegu i skutków leczenia: obrazowanie ujawnia bowiem strukturalne, funkcjonalne i biochemiczne zmiany u żyjących pacjentów. We wczesnych fazach rozwoju znajdują się też nowe, obiecujące leki — badacze usiłują stworzyć terapie farmakologiczne zapobiegające groźnym skutkom alkoholu i wspierające wzrost komórek mózgu, które zajmowałyby miejsce tych uszkodzonych przez alkohol.

Offline

#2 2012-06-01 12:18:23

jokier
Abstynent
Data rejestracji: 2007-11-20
Liczba postów: 1,737

Odp: Szkodliwy wpływ alkoholu na mózg

We wczesnych fazach rozwoju znajdują się też nowe, obiecujące leki — badacze usiłują stworzyć terapie farmakologiczne zapobiegające groźnym skutkom alkoholu i wspierające wzrost komórek mózgu, które zajmowałyby miejsce tych uszkodzonych przez alkohol.

Konkluzja: Możecie chlać. Jak się uzależnicie to wam mózgi zregenerujemy.

Ostatnio edytowany przez jokier (2012-06-01 12:19:29)


Jeżeli marzysz samotnie,
to jedynie marzysz.
Jeżeli marzysz wspólnie z innymi,
tworzysz rzeczywistość.

Offline

#3 2012-06-01 17:34:40

Aleksandra
Moderator
Data rejestracji: 2011-02-15
Liczba postów: 816

Odp: Szkodliwy wpływ alkoholu na mózg

Bardzo smutne jest to co napisałeś. Skąd w Tobie tyle złości? Leki regenerujące mózg byłyby czymś wspaniałym. W ten sposób można by pomóc uzależnionym wrócić do społeczeństwa. Sprawić by życie ich i ich rodzin było lepsze.

Offline

#4 2012-06-02 09:50:10

jokier
Abstynent
Data rejestracji: 2007-11-20
Liczba postów: 1,737

Odp: Szkodliwy wpływ alkoholu na mózg

Aleksandra napisał/a:

Bardzo smutne jest to co napisałeś. Skąd w Tobie tyle złości? Leki regenerujące mózg byłyby czymś wspaniałym. W ten sposób można by pomóc uzależnionym wrócić do społeczeństwa. Sprawić by życie ich i ich rodzin było lepsze.

Ty chyba jesteś zakręcona 1000 x bardziej niż myślisz. Czymś jeszcze bardziej wspaniałym byłby lek regenerujący nieboszczyków. (Tylko wtedy jako lekarz nie miałabyś roboty, apteki można by pozamykać, można by przecież ten lek sprzedawać w kioskach z gazetami.) Poki co jednak, jako Naczelny Abstynent Rzeczypospolitej proponuję propagowanie najzwyklejszej abstynencji, Suchy zaś, jako Naczelny Spamer Forum proponuje propagowanie pijaństwa i narkomanii, oczywiście nie bezpośrednio, tylko zamieszczając na forum różne bzdury preparowane przez kompleks mafijno-alkoholowy.

Ostatnio edytowany przez jokier (2012-06-02 17:23:13)


Jeżeli marzysz samotnie,
to jedynie marzysz.
Jeżeli marzysz wspólnie z innymi,
tworzysz rzeczywistość.

Offline

#5 2012-06-02 14:09:43

Aleksandra
Moderator
Data rejestracji: 2011-02-15
Liczba postów: 816

Odp: Szkodliwy wpływ alkoholu na mózg

Wielu chorobom można zapobiec odpowiednią dietą i aktywnością fizyczną, ale to nie ma prawa mieć wpływu na decyzję o podjęciu leczenia.

Offline

#6 2012-06-02 17:19:16

jokier
Abstynent
Data rejestracji: 2007-11-20
Liczba postów: 1,737

Odp: Szkodliwy wpływ alkoholu na mózg

Aleksandra napisał/a:

Wielu chorobom można zapobiec odpowiednią dietą i aktywnością fizyczną, ale to nie ma prawa mieć wpływu na decyzję o podjęciu leczenia.

Ale co to ma do rzeczy? Wiele razy sugerowałem na tym forum różnym osobom leczenie.
Wiadomo jednak, że lepiej zapobiegać niż leczyć.

Ostatnio edytowany przez jokier (2012-06-02 17:20:18)


Jeżeli marzysz samotnie,
to jedynie marzysz.
Jeżeli marzysz wspólnie z innymi,
tworzysz rzeczywistość.

Offline

#7 2012-06-02 19:17:51

Aleksandra
Moderator
Data rejestracji: 2011-02-15
Liczba postów: 816

Odp: Szkodliwy wpływ alkoholu na mózg

A co to ma do rzeczy, gdy jest już za późno na zapobieganie?

Offline

#8 2012-06-02 22:58:31

jokier
Abstynent
Data rejestracji: 2007-11-20
Liczba postów: 1,737

Odp: Szkodliwy wpływ alkoholu na mózg

Aleksandra napisał/a:

A co to ma do rzeczy, gdy jest już za późno na zapobieganie?

To, że póki co żadnego leku na regenerację mózgu nie ma, zaś zamieszczony przez Suchego artykuł sugerujący, że intensywnie pracują jacyś badacze, których życiową pasją jest opracowanie takiego leku jest zwykłą ściemą dla naiwnych.


Jeżeli marzysz samotnie,
to jedynie marzysz.
Jeżeli marzysz wspólnie z innymi,
tworzysz rzeczywistość.

Offline

#9 2012-06-03 00:21:46

piorunix
Forumowicz
Data rejestracji: 2011-08-17
Liczba postów: 465

Odp: Szkodliwy wpływ alkoholu na mózg

Napewno alkohol szkodzi na mózg, to pewne.
Moim zdaniem gdyby wziąć 20 osób do badania. Pierwsze 10 osób piłoby 2 piwa o zawartości alkoholu 5% co tydzień przez pól roku. A druga połowa paliła by 2 buchy marihuany co tydzień przez pół roku. Moim zdaniem alkohol zniszczyłby bardziej mózgi niż marihuana. Ale to tylko moje zdanie smile.

Offline

#10 2012-06-03 01:57:16

Aleksandra
Moderator
Data rejestracji: 2011-02-15
Liczba postów: 816

Odp: Szkodliwy wpływ alkoholu na mózg

Farmakologia kliniczna napisał/a:

Leki nootropowe
Leki poprawiające ukrwienie lub odżywienie tkanki mózgowej, aktywizujące układ nerwowy noszą nazwę nootropowych. Są to różne leki, o niejednorodnych mechanizmach działania, zarówno wpływające (jak piracetam) na procesy związane z neuroprzekaźnictwem, zwiększające transport glukozy (jak meklofenoksat), jak też wpływające na naczynia krwionośne (jak np. naftidrofuryl lub alkaloidy sporyszu).
Mechanizm działania nootropowego innych leków (jak np. antagonisty kanału wapniowego - nimodipiny) nie jest dokładnie poznany.
Leki nootropowe przynoszą wyraźną poprawę funkcji pamięciowych w stanach niezbyt nasilonego otępienia.

Offline

#11 2012-06-04 23:02:19

neofitka
Wtajemniczony
Data rejestracji: 2011-03-13
Liczba postów: 1,117

Odp: Szkodliwy wpływ alkoholu na mózg

piorunix napisał/a:

Napewno alkohol szkodzi na mózg, to pewne.
Moim zdaniem gdyby wziąć 20 osób do badania. Pierwsze 10 osób piłoby 2 piwa o zawartości alkoholu 5% co tydzień przez pól roku. A druga połowa paliła by 2 buchy marihuany co tydzień przez pół roku. Moim zdaniem alkohol zniszczyłby bardziej mózgi niż marihuana. Ale to tylko moje zdanie smile.

Miałam już do czynienia z mózgami "przeżartymi" przez MJ wink Zajęło im to jakieś 10 lat, ale dziury aż... słyszalne wink podczas każdej choć odrobinę złożonej wypowiedzi. Oczywiście twierdzą, że są żywym dowodem na to, że MJ nie szkodzi, ale są do siebie jacyś tacy dziwnie podobni....... Jedni wolą zapić smutki... inni wolą zdemotywować swoją rzeczywistość...

Offline

#12 2012-06-05 12:38:26

piorunix
Forumowicz
Data rejestracji: 2011-08-17
Liczba postów: 465

Odp: Szkodliwy wpływ alkoholu na mózg

Ja też mam kolegów którzy palą zioło mniej więcej od 5 do 9 lat i powiem że jak są trzeźwi to normalnie się z nimi rozmawia. Jak się napalą to już inna sprawa , ale wiadomo że jak jesteś na fazie to rzeczywistość jest nieco inna. Zauważyłem tylko spowolnione reakcje u palących zioło.

Offline

#13 2012-06-05 14:32:20

waterman
Forumowicz
Data rejestracji: 2012-06-05
Liczba postów: 1

Odp: Szkodliwy wpływ alkoholu na mózg

Witam  wszystkich wytrwałych i mniej wytrwałych w jakimkolwiek postanowieniu.
Taki rodzaj podejścia do życia skłania do refleksji że jeszcze racjonalność, jest zasadniczą 
kwestią przeżywania emocjonalnego bez względu na stan w jakim się znajduje.
Racjonalny może być każdy kto podejmie dyskusję w temacie trzeźwości i jego zachowania
A ma to wieloznaczeniowy cel. Pozdr.....

Offline

#14 2012-06-06 01:24:29

kacs
Gość

Odp: Szkodliwy wpływ alkoholu na mózg

Witam.
nie bardzo wiem czy umieszczę się w dobrym temacie, ale będę kontynuowac.
Mam problem z mężem tzn.alkoholowy od 4 lat .
cały czas starałam się go zrozumieć, jest obciążony genetycznie(tj. zdanie 3 psychologów)moje chyba nie, ponieważ uważam, że każdy steruje swoim życiem. Nie będę przytaczała wielu sytuacji takich samych, opowiem o ostatniej: od czwartku mój mąż nie jest trzeżwy, mało tego ciągle się upiera że może prowadzić samochód, nasi synowie: jeden jest dorosły i uważa że jest ponad wszystko, drugi jest bardzo wrażliwy,każda głośniejsza wymiana zdań bardzo go porusza, nie wiem jak zachęcic męża do ponownego uczestniczenia w terapii. Jestem w stanie poświęcić bardzo dużo, ale nie miłości do dzieci i od dzieci

#15 2012-06-06 19:44:14

neofitka
Wtajemniczony
Data rejestracji: 2011-03-13
Liczba postów: 1,117

Odp: Szkodliwy wpływ alkoholu na mózg

kacs: Myśl o dzieciach i o sobie, a nie o pijaku, którego widać nic więcej nie obchodzi poza własnym nałogiem.

Offline

#16 2012-06-06 19:45:01

piorunix
Forumowicz
Data rejestracji: 2011-08-17
Liczba postów: 465

Odp: Szkodliwy wpływ alkoholu na mózg

Ja nie jestem expertem i jestem jeszcze młody. Mogę powiedzieć że najlepiej działa szczera rozmowa. Weź go na spacer i porozmawiaj. Powiedz co czujesz i czego oczekujesz. Pewnie to przemyśli i coś zrobi. A jak jest w zaawansowanym stopniu to jużtylko od niego zależy czy bedzie chciał się leczyć.

Offline

#17 2012-06-06 19:51:01

neofitka
Wtajemniczony
Data rejestracji: 2011-03-13
Liczba postów: 1,117

Odp: Szkodliwy wpływ alkoholu na mózg

piorunix napisał/a:

Weź go na spacer i porozmawiaj.

" od czwartku mój mąż nie jest trzeżwy" - takiego to tylko wywalić za drzwi., bo niszczy psychikę dzieciom

Offline

#18 2012-06-06 20:39:24

Chdzirep
Wtajemniczony
Data rejestracji: 2010-04-01
Liczba postów: 727

Odp: Szkodliwy wpływ alkoholu na mózg

Do kacs:

Nie chcę być opacznie zrozumiany, nie chcę Cię wyganiać(!!!), ale pomyliłaś fora.
Na stronie głównej jest przecież wyraźnie napisane:

założyciel strony i administrator Annihilator napisał/a:

Jesteś alkoholikiem i szukasz pomocy? Nie tutaj!

    No właśnie.

    Nie chcę być niegrzeczny - staram się szanować wszystkich, ale znowu muszę oblepić serwis paroma informacjami (nie wiem dlaczego mi się pogubiły ostatnio), że nasz serwis/forum nie jest miejscem, gdzie powinno się szukać pomocy, w uzależnieniu od alkoholu.

    Nigdy tak nie było i nie będzie (chyba, że mnie tu zdetronizują z pozycji naczelnego góró), że ten serwis miał taką misję jak walka z uzależnieniami. Nie miał. Tutaj skupiamy się na abstynencji jako takiej. Abstynencja od alkoholu, tutaj, jest tematem przewodnim - a nie jej motyw.

    Jesteś abstynentem, bo tak lubisz - witaj!
    Jesteś abstynentem, bo tego wymaga Twoja terapia na uzależnienie od alkoholu - witaj!
    Nie jesteś abstynentem, bo cośtam - witaj!
    Nie jesteś abstynentem, masz problem alkoholowy, szukasz pomocy - raczej źle trafiłeś.

    Uzależnienie od alkoholu, to problem wymagający pomocy bardziej skomplikowanej, niż nasze dobre rady - często tych, którzy nigdy nie pili. Pamiętaj o tym.

Broń Boże nie wyganiam Cię, jeśli chcesz - zostań, ale pamiętaj, że to forum PRAWDZIWYCH abstynentów, którzy nigdy nie pili albo zerwali w sposób kontrolowany. Skąd to kretyńskie przekonanie, że abstynent=niepijący alkoholik?? hmm (Nie bierz tej uwagi do siebie, to tak ogólnie o ludziach!)   Są fora dla osób, które mają problem z alkoholem (albo ich bliscy mają). Możesz tu liczyć na dobre słowo, ale równie dobrze mogłabyś pytać na forum wędkarskim. wink  Taki sam sens. Lepiej pytać kogoś bardziej kompetentnego.

Współczuję Ci, taka sytuacja musi być straszna, ale np. dla mnie to chińszczyzna, nie zetknąłem się z czymś takim.

P.S. Starałem się być delikatny...

Ostatnio edytowany przez Chdzirep (2012-06-06 20:42:01)

Offline

#19 2012-06-06 20:57:58

konrado5
Forumowicz
Data rejestracji: 2006-07-12
Liczba postów: 897

Odp: Szkodliwy wpływ alkoholu na mózg

Chdzirep: nie przesadzaj, Suchy jest kompetentny, ma sporą wiedzę na temat działania alkoholu na organizm.

Offline

#20 2012-06-06 20:59:34

Suchy
Abstynent
Data rejestracji: 2006-09-03
Liczba postów: 3,171
WWW

Odp: Szkodliwy wpływ alkoholu na mózg

No właśnie! Aż samego mnie korciło, by coś podobnego napisać. I istotnie przekonanie, że abstynent=niepijący alkoholik jest dość powszechne.

Oczywiście uświadomienie kolejnemu użytkownikowi, gdzie trafił, nie oznacza, że nie podejmiemy prób pomocy. Lecz z braku własnych doświadczeń owe próby mogą być nieudolne i nieskuteczne.

konrado- czym innym jest wiedza o alkoholowej chemii a czym innym wiedza o psychopatologii alkoholizmu i toksycznych relacjach w rodzinach alkoholików. Ta druga wymaga dużego doświadczenia i namacalnego kontaktu z tak pijącymi. A ja w ogóle około 10 razy w życiu obcowałem z osobami "pod wpływem"...

Offline

#21 2012-06-06 21:54:41

Aleksandra
Moderator
Data rejestracji: 2011-02-15
Liczba postów: 816

Odp: Szkodliwy wpływ alkoholu na mózg

Mnie z kolei drażni sformułowanie "PRAWDZIWY abstynent". A niepijący alkoholik to fałszywy abstynent? Czy jaki?

Offline

#22 2012-06-06 22:13:08

Czuowiek
Wtajemniczony
Data rejestracji: 2011-12-01
Liczba postów: 385

Odp: Szkodliwy wpływ alkoholu na mózg

Że niby z konieczności... smile

Offline

#23 2012-06-06 22:16:11

wilczek
Wtajemniczony
Data rejestracji: 2006-05-07
Liczba postów: 1,210

Odp: Szkodliwy wpływ alkoholu na mózg

Aleksandra napisał/a:

Mnie z kolei drażni sformułowanie "PRAWDZIWY abstynent". A niepijący alkoholik to fałszywy abstynent? Czy jaki?

Wiesz, w końcu rasa panów pcmasterrace.png musi pokazywać pijącemu plebsowi gdzie jego miejsce.

face.gif

Offline

#24 2012-06-06 22:18:21

konrado5
Forumowicz
Data rejestracji: 2006-07-12
Liczba postów: 897

Odp: Szkodliwy wpływ alkoholu na mózg

Zaskoczyła mnie powszechność przekonania, że abstynent=niepijący alkoholik, gdy biorę pod uwagę to, że nie jest powszechne przekonanie, że alkoholikiem się zostaje na całe życie (nawet jak się już 20 lat nie pije).

Offline

#25 2012-06-07 01:50:47

neofitka
Wtajemniczony
Data rejestracji: 2011-03-13
Liczba postów: 1,117

Odp: Szkodliwy wpływ alkoholu na mózg

Czuowiek napisał/a:

Że niby z konieczności... smile

Intencjami wiadomo co jest wybrukowane, a liczą się czyny wink

Offline

Stopka

Forum oparte na FluxBB